Hakkımızda

3K Management Service Apartman ve Site Yönetimi Limited Şirketi 2015 yılında kurulmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentleşme ve modern yaşamın etkisiyle, artan nüfusa ve günümüz ekonomik şartlarına bağlı olarak tek katlı konutların yerlerini apartmanlar, siteler ve toplu konutlar yani profesyonel anlamda tesisler almıştır. Bu süreç, apartman ve sitelerin idari, mali, teknik, operasyonel ve hukuki devamlılığını sağlamak adına önemli profesyonel disiplinlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Tüm bu tesislerin standart bir kalitede daha yaşanılabilir hale gelebilmesi, ortak alanların kullanım kurallarının belirlenmesi ve kat maliklerinin/sakinlerinin huzurunun nitelikli bir şekilde sağlanabilmesi gerekliliği profesyonel yönetim hizmetlerini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya koymuştur.

Vizyonumuz

Hizmet verdiğimiz, tüm kat maliklerini 3K Manegement Yönetim çatısı altında toplayarak sadece yönetim hizmeti ile sınırlı kalmayıp, kat maliklerimizden alacağımız güç ile bireysel ihtiyaç ve giderlerini karşılarken bile 3K Management yönetimin sunacağı avantajlardan faydalandırmak hedefi içerisindeyiz..
3K Management yönetim ailesinin genişledikçe kentimizde ve yakınlarımızda ki sosyal sorumluluk projelerinde, kat maliklerimizin de desteği ile yer almak istiyoruz.
Bölgemizdeki apartman yönetimindeki kat mülkiyet kanununa uygun bir şekilde yönetilmesini sağlayarak bundan doğacak aksaklıkların ve sorunların yaşanmaması konusunda önlem almak vizyonumuzdur.

Misyonumuz

Misyonumuz daima bir adım önde ve en iyi olmaktır. En iyi olmakla kast ettiğimiz müşterilerimizin memnuniyetini sağlamış, yatırımcılarımız tarafından tercih edilen çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi örnek bir şirket olmaktır.

38

Apartman


1250

Klima Bakımı


89

Bahçe Düzenlemesi


5

Yıllık Deneyim